Tombola Spring Party 2023

Hei d'Gewënner vun eiser Spring Party Tombola- merci un all déi wou en Ticket kaf hunn an op eis Party komm sinn
Voici les gagnants du tombola de notre Spring Party- merci à tous ceux qui ont acheté un ticket
1er prix 150€: 067
2ème prix 100€: 141
3ème prix 50€: 451
4ème-12ème prix 1 bouteille crémant: 340, 110, 161, 283, 435, 459, 262, 287, 364
D'Gewënner kennen eis Präsidentin Anne Waringo kontaktéieren fir hiren Preis ofzehuelen (Tel 621 265 078)
Les gagnants peuvent retirer leur prix auprès de notre présidente Anne Waringo (tel 621 265 078)